Plesni tečaji

Plesni vrtec

Plesni vrtec je namenjen našim najmlajšim otrok, ki skozi igro spoznavajo prve plesne korake.

Preberi več

Ples v paru

V kategorijo plesov v paru spadajo standardni in latinsko-ameriški plesi. Svoj zmagoviti pohod so začeli po letu 1920 v Angliji.

Preberi več

Plesna pripravljalnica

Plesna pripravljalnica je namenjena otrokom med 6 in 10 let, ki se pogumno podajajo v svet plesa.

Preberi več

Družabni plesi

Plesni tečaji družabnih plesov so primerni za vse, ki si želijo naučiti, utrditi ali še izboljšati osnovne plesne ritme, korake in koreografije.

Preberi več

Poročni ples

Pomemben del poroke je seveda tudi otvoritveni poročni ples. V Plesnem klubu Novo mesto poskrbimo, da bo ta ples resnično edinstven.

Preberi več

Zakaj plesati?

Ples je izražanje najbolj osnovnih človekovih potreb po gibanju. Izkusimo ga še preden lahko oblikujemo besede in osvojimo jezik. Ples je v nas globoko zakoreninjen in pri otrocih pride na dan samodejno, spontano in naravno. Je ena izmed osnovnih metod učenja o svetu ter oblika izražanja kulture. Otroci se naučijo gibalnih vzorcev brez zadržkov ali ovir, prav tako kot jezika. Tako kot družbe ustvarjajo vizualne oblike in združujejo različne zvoke v glasbo, tako vse kulture organizirajo gibe ter ritme v enega ali več oblik plesa. Naš izobraževalni sistem v zgodnje metode učenja vključuje risanje in petje, pogosto pa zanemarja ali pozabi vanj vključiti ples. Ključno je, da izobrazba otroku ponudi edinstvene razvojne koristi, ki jih prinaša ples kot organizacija gibanja z estetskimi izkušnjami. Ples dokazano pripomore pri celostnem razvoju odraščajočega otroka, saj se ta skozi ples razvija fizično, čustveno, socialno in kognitivno.

Otroci se radi veliko gibajo. To počno, ker je zabavno, ker se v gibanju dobro počutijo, zaradi mobilnosti in zato da izrazijo svoja čustva in misli. Pri plesu postane njihovo gibanje zavestno, strukturirano in zastopano samo zase. Ples jim ponudi možnost za razširitev gibalnih sposobnosti in veščin, kot so koordinacija, gibljivost, moč, vzdržljivost, lepa telesna drža in še mnoge druge. Skozi gibalne vzorce, ki spodbujajo koordinacijo in kinestetični spomin, se namreč aktivira celoten gibalni aparat, kar je pomembno za zdravo in funkcionalno telo. Dobra koordinacija je ključna v razvoju veščin vsakodnevnega življenja, kot sta na primer funkcionalna poraba energije in sposobnost opravljanja več opravil hkrati. Otroci s pomočjo plesa razvijejo razumevanje česa so sposobni in kaj vsaka mišica lahko naredi, pridobijo pa tudi pogum, da eksperimentirajo z gibanjem in preizkušajo meje svojih telesnih sposobnosti. Čut za raziskovanje je pomembna odlika, ki jo lahko nato prenesejo na vsa področja svojega življenja.

Ustvarjanje in gibanje znotraj plesa omogočata otroku strukturirano sprostitev notranjih čustvenih doživljanj. V tem procesu otroci bolje spoznajo in cenijo sebe ter druge. Po plesu se oseba počuti telesno osvežena in boljše volje ter se zato lažje spopada z resnimi tegobami, kot so nemirnost in depresija. Ples je tako orodje za sprostitev nakopičenega stresa, lajšanje vsakodnevnih skrbi ter način izražanja čustev in domišljije.

Za otrokov kognitivni (spoznavni) razvoj je nujno, da se že v mladih letih nauči komunicirati in socializirati z drugimi. Plesne vaje ponujajo varno okolje, kjer otrok sproščeno izraža svoja čustva pred drugimi in gradi odnose zaupanja. Ples pripomore tudi k otrokovi samozavesti, pogumu, vztrajnosti in samomotivaciji. Ples jih namreč izpostavi raznovrstnim izzivom in jih usmeri k iskanju različnih poti za reševanje problemov. Ključno za otrokov razvoj je namreč, da se ga nauči pomembnosti neuspešnega poizkušanja – če ti ne uspe prvič, poizkusi še enkrat in še enkrat in še enkrat. Otroci nato toliko bolj cenijo občutek uspeha in dosežka, ko uspešno izvedejo nek gib ali težavno zaporedje korakov. Ta občutek otroke spodbudi, da prenesejo ambicije in težnjo po dosežkih tudi v ostale aspekte svojega življenja.

Pogosto naletimo na prepričanje, da naj se plesnih vaj udeležujejo le otroci, ki si že sami po sebi želijo nastopati na odru ali na tekmovanju. Resnica je precej drugačna. Prav gotovo je ples idealna priložnost za izražanje tistim, ki že kažejo naravno danost ali talentiranost za nastopanje. Vendar pa je ples izjemno koristen tudi za otroke, ki so sramežljivi, nesamozavestni in ne kažejo nobenega zanimanja za nastopanje. Ko se otrok nauči nove koreografije in jo vadi ter pili, postane bolj samozavesten v svoji koži in na tak način razvija dobro samopodobo. Posledično lahko izrazi svojo osebnost in čustva brez strahu pred reakcijo drugih.

Neverbalna komunikacija je izjemno pomembna, saj predstavlja dve tretjini vse komunikacije. Za otroka je zato pomembno, da lahko sporočilo prenese v svet tako govorno kot tudi z govorico telesa. Prav tako mora otrok za uspešno komunikacijo znati prepoznati znake in simbole nebesedne govorice ostalih udeležencev pogovora. Brez besed lahko izrazi čustvi veselja in žalosti, preko študije plesa pa se nauči izraziti tudi ostala bolj kompleksna čustva. Ples nauči otroke nebesedna čustva prebrati in se na njih primerno odzvati. Otroci se s pomočjo plesa naučijo sporočati svoje ideje drugim skozi gib in govorico telesa.

Vsaka skupinska aktivnost, kot je na primer učenje nove koreografije, poudarja pomembnost skupinskega dela in razvija čut za uspešno sodelovanje v skupini. Ta proces nauči otroke poslušanja, sodelovanja in voditeljstva, saj morajo drug drugega upoštevati ter si pomagati. Otroci se prek plesa naučijo potrpežljivosti in se spoznajo z ranljivostjo in lastnimi omejitvami. Naučijo se sprejeti dejstvo, da je čisto v redu, če ne uspejo vedno že v prvem poizkusu. Pomembno je le, da vztrajajo, verjamejo v uspeh, so samozavestni in si dovolijo vprašati za pomoč učitelja ali drugega učenca.

Naš klub podpirajo sponzorji in donatorji:

nlaw