Nazaj

Plesni vrtec

Plesni vrtec je namenjen nasim najmlajsim otrok, ki skozi igro spoznajprve plesne korake.

Ples je najbolj naraven način izražanja najmlajših otrok. Otroci imajo namreč prirojeno potrebo po gibanju, ki jo zadovoljujejo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, med katere sodi tudi ples. Ples se od športnih aktivnosti razlikuje po tem, da poleg gibanja vključuje tudi čustveno doživljanje, izražanje in ustvarjanje z gibom ter lastnim telesom. Ples krepi stik s samim seboj in z ostalimi člani v skupini. Oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem otroku predstavljajo igro, mu omogočajo sprostitev notranjih napetosti ter vzpostavljajo osebnostno ravnovesje. Breda Kroflič je zapisala, da s plesno vzgojo spodbujamo razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti, bogato predstavno in kreativno mišljenje ter domišljijo. Več o razlogih zakaj plesati, si lahko preberete na povezavi: Zakaj plesati

Naša posebnost učenja najmlajših je v tem, da se ne poslužujemo frontalnega poučevanja plesa, torej tega, da plesni pedagog zgolj pokaže plesne korake, nato pa jih plesalci ponovijo. Na tak način se namreč zatre otroško ustvarjalnost in domišljijo. Do rezultatov oz. želenega plesnega gibanja poskušamo priti preko zanimivih iger, zgodb, različnih rekvizitov in metode ustvarjalnega giba. Cilj plesne ustvarjalnice nista perfekcionistično izvedena koreografija in koraki, ampak celoten ustvarjalni proces, katerega kreatorji so otroci sami.

Tekom plesne sezone, ki traja od septembra do junija, imamo dve glavni predstavitvi za starše. Prvič se otroci predstavijo na božično-novoletni produkciji, drugič pa se junija pokažejo širšemu krogu ljudi na tematski plesni predstavi Plesnega kluba Novo mesto.