Nazaj

Plesni vrtec

Plesni vrtec je namenjen našim najmlajšim otrok, ki skozi igro spoznajo prve plesne korake.

Ples je najbolj naraven način izražanja najmlajših otrok. Otroci imajo namreč prirojeno potrebo po gibanju, ki jo zadovoljujejo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, med katere sodi tudi ples. Ples se od športnih aktivnosti razlikuje po tem, da poleg gibanja vključuje tudi čustveno doživljanje, izražanje in ustvarjanje z gibom ter lastnim telesom. Ples krepi stik s samim seboj in z ostalimi člani v skupini. Oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem otroku predstavljajo igro, mu omogočajo sprostitev notranjih napetosti ter vzpostavljajo osebnostno ravnovesje.

Naša posebnost učenja najmlajših je v tem, da se ne poslužujemo frontalnega poučevanja plesa, torej tega, da plesni pedagog zgolj pokaže plesne korake, nato pa jih plesalci ponovijo. Na tak način se namreč zatre otroško ustvarjalnost in domišljijo. Do rezultatov oz. želenega plesnega gibanja poskušamo priti preko zanimivih iger, zgodb, različnih rekvizitov in metode ustvarjalnega giba. Cilj plesne ustvarjalnice nista perfekcionistično izvedena koreografija in koraki, ampak celoten ustvarjalni proces, katerega kreatorji so otroci sami.

Urnik

Dom Partizan (Vavta vas)

sreda 16.20 – 17.10 (3. – 4. leta)

sreda 17.10 – 18.00 (5. – 7. leta)