Nazaj

Plesna pripravljalnica

Plesna pripravljalnica je namenjena otrokom med 6 in 10 let, ki se pogumno podajajo v svet plesa.

Ples je najbolj naraven način izražanja najmlajših otrok. Otroci imajo namreč prirojeno potrebo po gibanju, ki jo zadovoljujejo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, med katere sodi tudi ples. Ples se od športnih aktivnosti razlikuje po tem, da poleg gibanja vključuje tudi čustveno doživljanje, izražanje in ustvarjanje z gibom ter lastnim telesom. Ples krepi stik s samim seboj in z ostalimi člani v skupini. Oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem otroku predstavljajo igro, mu omogočajo sprostitev notranjih napetosti ter vzpostavljajo osebnostno ravnovesje. Breda Kroflič je zapisala, da s plesno vzgojo spodbujamo razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti, bogato predstavno in kreativno mišljenje ter domišljijo. Več o razlogih zakaj plesati, si lahko preberete na povezavi: Zakaj plesati

Pri plesni pripravljalnici je v ospredju otrok kot posameznik, njegove individualne značilnosti in sposobnosti. Otroci bodo preko metode ustvarjalnega giba spoznavali in začutili svoje telo ter občutili razsežnost giba in prostora. Ustvarjalni gib uporabljamo kot osnovno metodo poučevanja najmlajših otrok, saj jim ta daje možnost lastnega kreiranja in dopušča, da se z vsakim gibom lahko poistovetijo in ga začutijo. Ravno občutenje giba in svojega telesa je osnova za kasnejše učenje in piljenje plesnih korakov ter spoznavanje osnov plesa v paru.

Vsaka plesna ura je skrbno in sistematično pripravljena ter vsebuje elemente sproščanja, gibalnega ustvarjanja, plesa, na koncu pa vedno sledi ustrezen zaključek. Skozi osnovne gibalne elemente in preko različnih iger ter zgodb se otroci postopoma spoznavajo s plesi v paru.

Tekom plesne sezone, ki traja od septembra do junija, imamo dve glavni predstavitvi za starše. Prvič se otroci predstavijo na božično-novoletni produkciji, drugič pa se junija pokažejo širšemu krogu ljudi na tematski plesni predstavi Plesnega kluba Novo mesto.

Plesna pripravljalnica je odlična za otroke, ki se še spoznavajo z gibanjem in plesom, ter dobra odskočna deska za nadaljevanje učenja plesov v paru. Osnovna vizija našega kluba je namreč vzgoja plesalcev športnega plesa.

Plesno pripravljalnico vodi Janja Cimperman.